Za rok 2016

 

Za rok 2015

 

Za rok 2014

 

Za rok 2013

 

 

Za rok 2012

 

 

Za rok 2011

 

 

 

Dodatkowe wyjaśnia dostępne poprzez kontakt z organem funduszu:
e-mail: misje@saletyni.pl
tel. + 48 32 225 15 86
kom. + 48 797 907 488